Rozśpiewani w tradycji

2022-04-26

25 kwietnia w Szkołach Podstawowych w Woli Dereźniańskiej i w Bukowej rozpoczęły się pierwsze z cyklu warsztaty białego śpiewu. W zajęciach uczestniczyło 24 uczniów. Warsztaty prowadzi Agnieszka Szokaluk – Gorczyca z Towarzystwa dla Natury i Człowieka w Lublinie, która tradycyjny śpiew praktykuje od 1999 roku. Warsztaty są prowadzone dzięki dofinansowaniu z programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2022 w ramach zadania „Rozśpiewani w tradycji – warsztaty białego śpiewu”, polegającego na przeprowadzeniu cyklicznych warsztatów białego śpiewu dla dwóch grup młodzieży szkolnej z Woli Dereźniańskiej i Bukowej. Wybrane grupy młodzieży pochodzą ze środowisk, gdzie przetrwały tradycje śpiewu ludowego, głównie poprzez działalność utytułowanych zespołów śpiewaczych: Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej, Zespołu śpiewaczo – obrzędowego „Jarzębina” i Męskiego Zespołu Śpiewaczego z Bukowej. Zachowany tradycyjny repertuar oraz umiejętności naturalnego, białego śpiewu mają szanse zostać przekazane młodemu pokoleniu. Odbędzie się to zarówno poprzez warsztaty z instruktorem tradycyjnego śpiewu jak i poprzez przekaz międzypokoleniowy, przez warsztaty z członkami zespołów śpiewaczych. Zajęcia poświęcone będą technice śpiewu tzw. białym głosem oraz tradycyjnym pieśniom biłgorajskim, takim jak kołysanki, pieśni sieroce, pasterskie, czy kolędy życzące, odpowiednim dla repertuaru dziecięcego.
  • Rozśpiewani w tradycji
  • Rozśpiewani w tradycji
  • Rozśpiewani w tradycji
  • Rozśpiewani w tradycji
  • Rozśpiewani w tradycji
  • Rozśpiewani w tradycji
  • Rozśpiewani w tradycji

» powrót