Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Biłgoraj na lata 2022 – 2030

2022-10-18

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Biłgoraj na lata 2022 – 2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r., poz. 485) w związku z §2 i 4 uchwały nr IX/50/11 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biłgoraj (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. poz 118 poz 2080) w związku z pkt 6.2 załącznika nr 1 uchwały nr XXXII/2014/21 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Biłgoraj, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Lub z 2021 r poz. 1415)

  • Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Biłgoraj na lata 2022 – 2030
  • Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Biłgoraj na lata 2022 – 2030
  • Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Biłgoraj na lata 2022 – 2030
  • Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Biłgoraj na lata 2022 – 2030
  • Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Biłgoraj na lata 2022 – 2030
  • Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Biłgoraj na lata 2022 – 2030
  • Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Biłgoraj na lata 2022 – 2030
  • Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Biłgoraj na lata 2022 – 2030

» powrót