O Gminnym Ośrodku Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju służy zaspokojeniu potrzeb zbiorowych mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury, prowadzenia zespołów i kół zainteresowań, kultywowania tradycji ludowych regionu, sprawowania opieki i promocji nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością regionalną. Od 35 lat jest inicjatorem działań kulturalnych na terenie rozległej i malowniczej Gminy Biłgoraj. Jest również animatorem lokalnego środowiska i pomysłodawcą wielu artystycznych przedsięwzięć. Większość spośród nich na stałe wpisało się w kalendarz imprez gminy angażując w ich przygotowanie mieszkańców poszczególnych wiosek, a ich otwarty charakter sprawia, że z każdym rokiem przybywa na nie coraz więcej gości. GOK w Biłgoraju zrzesza pod swoją opieką 16 zespołów: śpiewaczych i obrzędowo – śpiewaczych, w tym zespół dziewczęcy, chór i kapelę ludową. Stanowią wizytówkę gminy a ich niesłabnąca pasja i zapał artystyczny są wielokrotnie doceniane na wszelkiego rodzaju festiwalach i przeglądach. GOK współpracuje również z twórcami ludowymi, którzy kultywują ginące rzemiosła i umiejętności, takie jak łubiarstwo, toczenie gromnic z wosku, wyrób drewnianych łyżek, palm i pisanek wielkanocnych.