Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie

2022-10-24

W dniach 21-23 października w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbywał się 39. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej. Na scenie w Tarnogrodzie zaprezentowano 11 spektakli. Powiat biłgorajski reprezentował Zespół „Zorza” z Dereźni.

Prezentacjom przyglądała się Rada Artystyczna w składzie  prof. Lech Śliwonik – teatrolog, prof. dr hab. Piotr Dahlig – etnomuzykolog, dr hab. Katarzyna Smyk – folklorysta, kulturoznawca, dr hab. Bożena Suchocka – reżyser i dr hab. Edward Wojtaszek – reżyser, która po występach spotykała się z zespołami na zajęciach warsztatowych.

W niedzielę podczas uroczystego zakończenia Sejmiku zespoły odebrały nagrody. Zespół „Zorza” z Dereźni (pow. Biłgorajski, woj. Lubelskie) otrzymał Nagrodę Centrum Spotkania Kultur w Lublinie za interesujące poznawczo przedstawienie oryginalnej, tajemnej zwyczajowości związanej z wigilią św. Andrzeja oraz ciekawe przedstawienie społecznej roli szeptaczki w widowisku „Lanie wosku u kowalki”.

Sejmikowi towarzyszyły – jak zawsze – wystawy fotograficzne: Zobaczymy ich na scenie – zespoły i spektakle Sejmiku 2022VIII Festiwal Wiejskich Teatrów ZWYKI – reportaż fotograficzny Lecha Laskowskiego, Znowu z nami – zespoły z lat dziewięćdziesiątych. W oprawie sejmiku znalazły się także stoiska z rękodziełem i  kulinarne. W przerwach między spektaklami można było posłuchać koncertów kapel ludowych, zespołów śpiewaczych i opowieści gawędziarzy. Z koncertem piosenek ludowych zaprezentował się również zespół „Zorza”.

Organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Główny, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne i Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej.

 

 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
 • Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie

» powrót