W Teodorówce „Bliżej tradycji”

2023-09-15

W Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce 12 września odbyło się spotkanie integracyjne pod nazwą „Bliżej tradycji”.

Wzięli w nim udział przedstawiciele 13 domów pomocy społecznej z naszego regionu, władze samorządowe oraz goście. Wśród gości wydarzenia obecni byli przedstawiciele PFRON, wydziału polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego, dyrektorzy DPS z Biłgoraja oraz księża kapelani DPS Teodorówka, ks. Marek Kuśmierczyk i ks. Tomasz Kielar.

Wśród zaproszonych był również zespół „Czeremcha” z Gromady, który nie tylko wystąpił z koncertem najpiękniejszych piosenek ludowych, ale też zaprezentował widowisko „Jak córkę szewca swatali”. Występ zespołu spotkał się z dużym zainteresowaniem zgromadzonej publiczności i został przez nią bardzo ciepło przyjęty, co wyraziło się w burzy oklasków dla artystów.

  • W Teodorówce „Bliżej tradycji”

» powrót