Teatralne Spotkania Warsztatowe

2023-09-21

W miesiącach wakacyjnych w remizach OSP w Gromadzie i Dereźni Solskiej odbyły się warsztaty teatralne.

W lipcu i sierpniu Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju zorganizował łącznie 4 warsztaty. Przeprowadziły je zespoły śpiewaczo – obrzędowe biorące udział w projekcie pt. „Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne”  dofinansowanym z programu Działaj Lokalnie 2023. Dwa spotkania zorganizowane w Gromadzie poprowadził zespół „Czeremcha” z Gromady, a warsztaty w Dereźni Solskiej - zespół „Zorza” z Dereźni.

W spotkaniach wzięły udział dzieci i młodzież szkolna działająca w kółkach teatralnych i żywo zainteresowana teatrem, również tym amatorskim, tworzonym przez mieszkańców wsi, a opowiadającym historie z dziejów miejscowości.  W ramach zajęć dzieci poznawały zwyczaje, obrzędy i dawne zajęcia wsi biłgorajskiej. Zapoznawały się z konstrukcją scenariusza widowiska i ze scenografią spektaklu, poprzez poznanie wnętrza dawnej chałupy wiejskiej,  stroje aktorów i rekwizyty, czyli dawne sprzęty codziennego użytku wykorzystywane w widowiskach. Była to też okazja do poznawania gwary biłgorajskiej i tradycyjnych pieśni i przyśpiewek, towarzyszących pracy ludzi na wsi.

 Mamy nadzieję, że takie międzypokoleniowe spotkania przyczynią się do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi i promocji zachowanych zwyczajów wsi biłgorajskiej.

  • Teatralne Spotkania Warsztatowe
  • Teatralne Spotkania Warsztatowe
  • Teatralne Spotkania Warsztatowe
  • Teatralne Spotkania Warsztatowe
  • Teatralne Spotkania Warsztatowe
  • Teatralne Spotkania Warsztatowe
  • Teatralne Spotkania Warsztatowe
  • Teatralne Spotkania Warsztatowe
  • Teatralne Spotkania Warsztatowe

» powrót