Nagranie w Dereźni

2023-10-19

W czwartkowe popołudnie 19 października w Dereźni Solskiej odbyła się sesja nagraniowa.  Bohaterem nagrania był zespół „Zorza” z Dereźni.

Film jest realizowany na zlecenie Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury i dotyczy wpisu Sejmików Teatrów Wiejskich na listę ds. ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

W Dereźni, gdzie aktywnie działa zespół „Zorza”, który w ciągu ostatnich pięciu lat z samymi sukcesami uczestniczył w tarnogrodzkim sejmikowaniu, nagrywano próbę teatralną zespołu oraz przygotowania do spektaklu. Nagranie objęło przygotowanie rekwizytów, scenografii, naukę odtwarzanych ról, ale też obrazki z życia codziennego członków zespołu. Dla naszych artystów amatorów była to niezwykle fascynująca przygoda.   

 

  • Nagranie w Dereźni
  • Nagranie w Dereźni
  • Nagranie w Dereźni
  • Nagranie w Dereźni

» powrót