Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix

2024-02-05

Na 22. Międzywojewódzkim Przeglądzie Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru" w Starym Dzikowie gminę Biłgoraj z sukcesem reprezentowały dwa zespoły teatralne: Zespół "Sąsiadeczki" z Korczowa i Okrągłego i Zespół "Zorza" z Dereźni. Przegląd tradycyjnie odbył się w pierwszą niedzielę miesiąca, tj. 4 lutego 2024 r.

Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Wójt Gminy Stary Dzików i Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Celem przeglądu jest prezentacja zwyczajów i obrzędów ludowych z terenu woj. podkarpackiego i części woj. lubelskiego (powiaty: kraśnicki, janowski, biłgorajski i tomaszowski), popularyzacja wartości kulturowych w społeczeństwie i zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.

Przedmiotem konkursu są obrzędy i zwyczaje rodzinne, związane z cyklem prac na roli, domowych, pasterskich, łowieckich, doroczne związane np. z cyklem Świąt Godnich, Zapustami, Wielkim Postem, Wielkanocą, itp. Prezentacje powinny zawierać charakterystyczne dla danego regionu ceremonie, tradycyjne czynności, zabiegi magiczne, itp. z wykorzystaniem rekwizytów, kostiumów dostosowanych do charakteru widowiska, pory roku, wieku wykonawców, ich statusu społecznego oraz tradycyjnego składu kapeli.

Nad przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie:

Jolanta Danak – Gajda – etnomuzykolog, Łańcut

dr Małgorzata Dziura – etnolog, Przemyśl

dr Sylwester Łysiak – kulturoznawca, instruktor teatralny, Sandomierz.

Wśród zespołów zakwalifikowanych do udziału w przeglądzie "Wątki Folkloru" były dwa zespoły z naszej gminy. Zespół "Zorza" z Dereźni zaprezentował swoje najnowsze widowisko pt. "Świenty od wszystkiego" wg scenariusza Józefy Oszajcy, a zespół "Sąsiadeczki" z Korczowa i Okrągłego wystawił sztukę pt. "Przy grabieniu ściółki". Obydwa widowiska zostały entuzjastycznie przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność i zdobyły uznanie komisji. Zespół "Sąsiadeczki" wrócił ze Starego Dzikowa z III Nagrodą, natomiast zespół "Zorza" z Dereźni został laureatem nagrody Grand Prix. Jest to kolejna główna nagroda tego przeglądu, którą zdobył zespół Zorza. W ubiegłym roku Grand Prix otrzymał za widowisko "Na przednówku". Bardzo się cieszymy i z radością gratulujemy obydwu zespołom!


 


 

 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix
 • Zespół Zorza z Dereźni laureatem nagrody Grand Prix

» powrót