Sukcesy szkolnych teatrzyków w Świdniku

2024-04-30

W dniach 23-25 kwietnia 2024 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku odbył się Festiwal Najciekawszych Widowisk – Finał 23. Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. 

W ciągu trzech dni na scenie zaprezentowało się 28 grup teatralnych z całego województwa lubelskiego.

Dwa szkolne teatrzyki, z Gromady i Dąbrowicy, które wygrały Gminne Konfrontacje Teatralne w Smólsku, a następnie Powiatowy Przegląd Teatrzyków Szkolnych i Młodzieżowych w Tarnogrodzie reprezentowały gminę Biłgoraj na festiwalu w Świdniku.

Spektakle oceniało Jury w składzie:

Roma Drozdówna – wieloletnia aktorka Teatru Andersena w Lublinie. Adeptka Teatru Muzycznego oraz Teatru Osterwy.

Beata Ziółkowska – aktorka, animatorka kultury, instruktorka teatralna, absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz studium wokalno-aktorskiego „Qurtyna”.

Małgorzata Adamczyk – kierowniczka działu edukacji w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie. Instruktorka teatralna, koordynatorka ogólnopolskich projektów dziecięcych i młodzieżowych,

Marcin Wąsowski – aktor, instruktor teatralny, scenarzysta, dramatopisarz i reżyser.

Spektakle teatrzyku ze Szkoły Podstawowej w Gromadzie, jak i w Dąbrowicy zostały nie tylko zauważone, ale też docenione i nagrodzone.

W kategorii teatry dziecięce:

NAGRODĘ w wysokości 1000 zł otrzymał:

TEATRZYK U-12 ze Szkoły Podstawowej w Gromadzie za spektakl pt. Pasionki” w reż. Małgorzaty Procner.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 500 zł otrzymał: 

ZESPÓŁ TEATRALNY ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWICY za spektakl pt. Sobótkowe opowieści” w reż. Anny Kiełbasy, Ingridy Sokołowskiej i Moniki Frąk.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy otrzymała:

NAGRODĘ ZA PRACĘ LITERACKĄ PODCZAS TWORZENIA SPEKTAKLU 
w wysokości 600 zł 
otrzymuje zespół reżyserski spektaklu pt. Sobótkowe opowieści” w składzie: Anna Kiełbasa, Ingrida Sokołowska, Monika Frąk.

Jesteśmy dumni z naszych młodych artystów, a instruktorom gratulujemy ogromnej pasji i zaangażowania w pracę z młodzieżą.


 

  • Sukcesy szkolnych teatrzyków w Świdniku

» powrót