Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej

2024-05-27

W remizie OSP w Dereźni Solskiej, w niedzielne popołudnie 26 maja, odbyło się II Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne. Tematem spotkania były tradycje lokalne, zanikające zwyczaje i obrzędy, ale też najstarsze dzieje wsi Dereźnia. Spotkanie w remizie zgromadziło ponad 100 osób.

Organizatorem spotkania był Zespół "Zorza" z Dereźni, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju. Na spotkanie z teatrem zaprosili społeczność lokalną. Uczestniczył w nim również Wójt Gminy Biłgoraj Dariusz Świerczyński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Harasim, Radny Gminy Biłgoraj Józef Różański i Sołtys Dereźni Małgorzata Maciocha. Wójt korzystając z okazji, że spotkanie zorganizowano w Dzień Matki, złożył wszystkim obecnym mamom najlepsze życzenia.

Wydarzenie rozpoczęło się prelekcją z prezentacją nt. Historii wsi Dereźnia wygłoszonej przez historyka i regionalistę, mieszkańca Dereźni, Michała Kańkowskiego. Gościnnie, w skeczu "Wywiad z babcią", zaprezentowało się Koło Gospodyń Wiejskich "Harmonia" ze Starego Bidaczowa. Teatrzyk ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II przedstawił sztukę pt. "Andrzejki" w reżyserii Alicji Chołyst, a teatr dorosłych, czyli Zespół "Zorza" zaprezentował swoje najnowsze widowisko "Świenty od wszystkiego", wg scenariusza Józefy Oszajcy, nagrodzone w tym roku nagrodą Grand Prix na 22. Międzywojewódzkim Przeglądzie Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru" w Starym Dzikowie.

Międzypokoleniowej integracji uczestników spotkania posłużyły luźne rozmowy przy stołach i poczęstunek dla wszystkich uczestników przygotowany przez zespół "Zorza".

 

 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej
 • Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne w Dereźni Solskiej

» powrót