"LESIE TY MÓJ LESIE" - widowisko zespołu "Jarzębina" z Bukowej