Widowisko dożynkowe w wyk. mieszkańców Korytkowa Dużego 01.09.2013