„Wieczórek u Bukryjowej” - Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej