Jubileusz 40-lecia Zespołu śpiewaczo-obrzędowego "JARZĘBINA" z Bukowej