Nadanie Sztandaru oraz Jubileusz 80-lecia OSP w Bukowej