Historia wpisana w kamień - odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej założycieli wsi Podlesie