Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady

Powstał w 1999 r. i prowadzony przez Pana Jana Szymaniaka doskonali warsztat wokalny oraz zdobywa uznanie jako zespół śpiewaczy. Na scenie doskonale prezentuje się w odtworzonym stroju sitarskim.

Swoje umiejętności prezentuje na przeglądach gminnych oraz ponadlokalnych. Świadczą o tym nagrody jakie zespół zdobył: I Nagroda w Konkursie Piosenki Partyzanckiej w Aleksandrowie, I i II Nagrody na Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Hedwiżynie, II Nagroda na Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Biszczy, I Nagroda na Festiwalu Piosenki i Poezji Abstynenckiej w Bidaczowie Nowym, Srebrny Różaniec (czyli II nagroda) na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym oraz Nagroda im. Ireny Potockiej w 2010 r. i wyróżnienie w tym konkursie w 2012 r. Wyróżnienie zespół wyśpiewał również na I Międzypowiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Kocudzy Drugiej (2018 r.). Zespół wziął udział w widowisku Wspólnoty GOK ,,Wszystkie nasze dzienne sprawy”. W 2019 r. zespół „Czeremcha „ z sukcesem zadebiutował w dziedzinie teatru obrzędowego autorskim widowiskiem "Darcie pierza pannie młodej na wiano" otrzymując wyróżnienie na XVII Regionalnym Przeglądzie Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego" w Starym Dzikowie i nagrodę na 36. Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie oraz zaproszenie od Towarzystwa Kultury Teatralnej na prezentację spektaklu na VI Festiwalu Wiejskich Teatrów ZWYKI w Teatrze Polskim w Warszawie. W skład zespołu wchodzą: Janina Czok– kierownik zespołu, Barbara Brodziak, Józefa Gozdecka, Bożena Rój, Andrzej Stec, Edward Brodziak, Jan Drozdowski, Bogumiła Lipiec, Anna Koper, Katarzyna Adamek, Józefa Kołodziej, Teresa Kornik, Jan Czok oraz Adam Kozera.

  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady
  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady
  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady
  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady
  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady
  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady
  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady
  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady

» powrót