Zespół Śpiewaczy ,,Sąsiadeczki” z Korczowa – Okrągłego

Zespół utworzony w 2004 r. Występuje pod kierunkiem instruktora muzycznego Jana Szymaniaka, który już niejednokrotnie poprowadził zespół na wiele gminnych i ponadlokalnych przeglądów i konkursów.

Zespół ,,Sąsiadeczki” tworząc nowe kreacje sceniczne szybko potrafi zjednać sobie przychylność publiczności. Na swoim koncie ma już II Nagrodę na Festiwalu Piosenki i Poezji Abstynenckiej w Bidaczowie Nowym, III nagrodę i Wyróżnienia na Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Hedwiżynie, III nagrodę na Festiwalu Piosenki Miłosnej w Dereźni, a także dwa wyróżnienia w konkursie o Nagrodę im. Ireny Potockiej. Brał udział w widowisku Wspólnoty GOK „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, stworzył też 2 własne sztuki pt. „Sieroca dola”, którą zaprezentował w 2016 r. na Międzywojewódzkim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie i widowisko „Przy grabieniu ściółki” , za które otrzymał wyróżnienie w 2018 r. na Regionalnym Przeglądzie Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru” w Starym Dzikowie. Na scenie doskonale prezentuje się w zrekonstruowanych strojach sitarskich. Skład zespołu „Sąsiadeczki”: Krystyna Różańska – kierownik zespołu, Maria Dziura, Zofia Grabias, Anna Przytuła, Bożena Szcząchor, Dorota Ćwikła, Maria Fusiarz, Elżbieta Wardach, Maria Różańska, Krystyna Kowal, Halina Czyrw, Ewelina Piskorska-Czyrw.

  • Zespół Śpiewaczy ,,Sąsiadeczki” z Korczowa – Okrągłego
  • Zespół Śpiewaczy ,,Sąsiadeczki” z Korczowa – Okrągłego
  • Zespół Śpiewaczy ,,Sąsiadeczki” z Korczowa – Okrągłego
  • Zespół Śpiewaczy ,,Sąsiadeczki” z Korczowa – Okrągłego
  • Zespół Śpiewaczy ,,Sąsiadeczki” z Korczowa – Okrągłego
  • Zespół Śpiewaczy ,,Sąsiadeczki” z Korczowa – Okrągłego
  • Zespół Śpiewaczy ,,Sąsiadeczki” z Korczowa – Okrągłego
  • Zespół Śpiewaczy ,,Sąsiadeczki” z Korczowa – Okrągłego

» powrót