Zespół Śpiewaczy "Więź" z Soli

Zespół "Więź" z Soli został utworzony w 2008 r. przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Sól i Kolonia Sól "Więź". Pracuje pod kierunkiem instruktora muzycznego Pana Juliana Pawlichy.

Zespół we współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Więź” z Soli przygotował widowisko obrzędowe ,,Solskie obieraczki”, organizował „Dzień Folkloru” oraz uroczystości patriotyczne w 70 - rocznicę wybuchu II wojny św. „Pamiętamy – Wrzesień 1939”. Rok 2017 przyniósł zespołowi "Więź" III nagrodę na XV Regionalnym Przeglądzie Grup Obrzędowych Wątki Folkloru Ludowego w Starym Dzikowie za widowisko "Pasterka 1943" i Nagrodę im. Ireny Potockiej za prezentację obrzędu "Wianczyny" na XXII Jesiennej Biesiadzie Kulturalnej w Korytkowie Dużym. Na IX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Hedwiżynie w 2013 r. zespół "Więź" zdobył wyróżnienie. Kierownikiem zespołu śpiewaczego "Więź" z Soli jest Jacek Haraf, a do zespołu należą: Maria Cieślak, Halina Bednarz, Emilia Olszówka, Stanisława Strzęciwilk, Danuta Halicka, Danuta Siwko, Janina Malik, Stanisława Saniak, Helena Gruszka, Halina Ryba, Maria Koper, Zofia Jabłońska, Alina Bielak, Helena Czyżo, Jan Rak, Waldemar Czop i Maria Niemiec.

  • Zespół Śpiewaczy "Więź" z Soli
  • Zespół Śpiewaczy "Więź" z Soli
  • Zespół Śpiewaczy "Więź" z Soli
  • Zespół Śpiewaczy "Więź" z Soli
  • Zespół Śpiewaczy "Więź" z Soli
  • Zespół Śpiewaczy "Więź" z Soli
  • Zespół Śpiewaczy "Więź" z Soli
  • Zespół Śpiewaczy "Więź" z Soli
  • Zespół Śpiewaczy "Więź" z Soli

» powrót