Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni

W 2006 r. zespół zawiązała Pani Maria Raduj, przez lata kierownik zespołu i jednocześnie sołtys wsi. Obecnie kierownikiem zespołu jest  pani Małgorzata Maciocha. Zespół „Zorza” koncertuje na wszystkich uroczystościach gminnych i lokalnych, a gdyby podczas tych imprez przyznawane były nagrody publiczności, ten zespół zebrał by je wielokrotnie za swoje występy, które jawią się często jako pomysłowe, humorystyczne i pełne kolorytu scenki.

W 2013 r. zespół "Zorza" został doposażony w stylizowane stroje sitarskie i wtedy też wyśpiewał sobie I nagrodę na Festiwalu Piosenki Miłosnej w Dereźni. Ponadto może się pochwalić III nagrodą na Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Hedwiżynie, wyróżnieniem na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym oraz wieloma nagrodami za "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy". W 2019 r. zespół zadebiutował autorskim widowiskiem pt. "Korbon dla Jagusi", które z powodzeniem zaprezentował podczas 44. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie, a na XVII Regionalnym Przeglądzie Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego" w Starym Dzikowie zdobył II nagrodę. W 2021 r. zespół przygotował  kolejne autorskie widowisko pt. "Poratujcie Kumo", za które zdobył I Nagrodę na XIX Międzywojewódzkim Przeglądzie Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego" w Starym Dzikowie i Nagrodę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na 38. Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. W skład zespołu wchodzą: Stanisława Łubiarz, Grażyna Niemiec, Danuta Oleszczak, Zofia Obszańska, Anna Kyc, Maria Kruk, Stanisława Różańska, Janina Dziduch, Stanisława Różańska, Bożena Dziduch, Jan Dziduch, Franciszek Raduj oraz Marian Niemiec. Instruktorem muzycznym zespołu „Zorza” jest pan Jan Szymaniak.

  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni

» powrót