Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni

W 2006 r. zespół zawiązała Pani Maria Raduj, przez lata kierownik zespołu i jednocześnie sołtys wsi. Obecnie kierownikiem zespołu jest  pani Małgorzata Maciocha. Zespół „Zorza” koncertuje na wszystkich uroczystościach gminnych i lokalnych, a gdyby podczas tych imprez przyznawane były nagrody publiczności, ten zespół zebrał by je wielokrotnie za swoje występy, które jawią się często jako pomysłowe, humorystyczne i pełne kolorytu scenki.

W 2013 r. zespół "Zorza" został doposażony w stylizowane stroje sitarskie i wtedy też wyśpiewał sobie I nagrodę na Festiwalu Piosenki Miłosnej w Dereźni. Ponadto może się pochwalić III nagrodą na Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Hedwiżynie, wyróżnieniem na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym oraz wieloma nagrodami za "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy". W 2019 r. zespół zadebiutował autorskim widowiskiem pt. "Korbon dla Jagusi", które z powodzeniem zaprezentował podczas 44. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie, a na XVII Regionalnym Przeglądzie Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego" w Starym Dzikowie zdobył II nagrodę. W 2021 r. zespół przygotował  kolejne autorskie widowisko pt. "Poratujcie Kumo", za które zdobył I Nagrodę na XIX Międzywojewódzkim Przeglądzie Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego" w Starym Dzikowie i Nagrodę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na 38. Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Nagrodę w Starym Dzikowie i na Ogólnopolskim Sejmiku otrzymało również kolejne widowisko zrealizowane przez zespół, a było to "Lanie wosku u kowalki", które to zespół  miał zaszczyt zaprezentować w Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie.  Grand Prix, czyli najważniejsza nagroda  "Wątków Folkloru 2023" zdobyło widowisko "Na przednówku". W skład zespołu wchodzą: Małgorzata Maciocha, Józefa Oszajca, Stanisława Łubiarz, Grażyna Niemiec, Zofia Obszańska,  Stanisława Różańska, Janina Dziduch, Stanisława Różańska,  Jan Dziduch, Barbara Magdziarz oraz Marian Niemiec. Instruktorem muzycznym zespołu „Zorza” jest pan Jan Szymaniak.

  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni
  • Zespół Śpiewaczy "Zorza" z Dereźni

» powrót